Project Description

Govt Boys High Sec School (Uthiramerur)

Project Details

No.of students: 1400
Plant Capacity:
Plant Donors Name: RCC Platinum Trust 2017-18 (Navin Daga, Abhishek Lodha, P.Sushil Lalwani, Deepak Nahar, Kirti Kumar Baheti, Naveen Kochar, M.Rajesh Kumar, Rakesh Bohra, Rupesh Bermecha, Tarang S Mardia,Tej Chordia & Vardhaman Parekh)
Maintenance Donor Name: Sri Parasmal Prakash Chand Lalwani Jain Charitable Trust & Family